Wie zijn wij – organisatie 2022

Bestuur

Voorzitter – Anke Fransen
voorzitter@pinksterfeestennistelrode.nl

Penningmeester – Bas van der Heijden
penningmeester@pinksterfeestennistelrode.nl

Secretaris – Reginald Von Piekartz
info@pinksterfeestennistelrode.nl

Commissies

Commissie PR
Rian van Schijndel
Merel Albers
Contact: pr@pinksterfeestennistelrode.nl
Voor het aanleveren van advertenties: advertenties@pinksterfeestennistelrode.nl

Commissie Braderie
Archel Kerkhof
Geert Herckenrath

Contact: braderie@pinksterfeestennistelrode.nl
06-12510535

Commissie Sport
Anke Fransen
Niek Leenders
Contact: sport@pinksterfeestennistelrode.nl

Commissie Horeca & Artiesten
Anke Fransen
Lotte van Grunsven
Roos Kuijpers
Contact: artiesten@pinksterfeestennistelrode.nl

Technische dienst
Ad van der Heijden
Joeri Pennings