Wie zijn wij – organisatie 2022

Commissies

Bestuur
Voorzitter – Anke Fransen
voorzitter@pinksterfeestennistelrode.nl
Penningmeester – Bas van der Heijden
penningmeester@pinksterfeestennistelrode.nl
Secretaris – Reginald Von Piekartz
info@pinksterfeestennistelrode.nl

advertenties@pinksterfeestennistelrode.nl

Commissie PR
Rian van Schijndel
Merel Albers
Contact: pr@pinksterfeestennistelrode.nl
Voor het aanleveren van advertenties:
advertenties@pinksterfeestennistelrode.nl

Commissie Braderie
Archel Kerkhof
Geert Herckenrath

Contact: braderie@pinksterfeestennistelrode.nl
06-33014222

Commissie Horeca & Artiesten
Lotte van Grunsven
Roos Kuijpers

Contact: artiesten@pinksterfeestennistelrode.nl

Commissie Pinksterloop
Anke Fransen
Niek Leenders
Contact: sport@pinksterfeestennistelrode.nl

Technische dienst

Ad van der Heijden

Joeri Pennings

Dylan Pittens