Hieronder het reglement van 2023:

Reglement Deelnemers Pinksterfeesten Nistelrode 2023

1. Inschrijving voor deelname aan de Pinksterfeesten Nistelrode geschiedt door inzending van het ondertekende  aanvraagformulier aan de organisatie;
2. De deelname aan de Pinksterfeesten Nistelrode staat pas vast na een schriftelijke toekenning van een standplaats door de organisatie en na betaling van de deelnemersbijdrage;
3. De deelnemer mag uitsluitend goederen en waren te koop aanbieden c.q. diensten of attracties aanbieden welke staan in de schriftelijke toekenning van de standplaats die door de organisatie zijn aangegeven;
4. De deelnemer verplicht zich te houden aan alle aanwijzingen van de organisatie – politie-, brandweer- en/of ambulancepersoneel;
5. Elke deelnemer is verplicht beide feestdagen om 9.30 uur zijn kraam c.q. verkooppunt volledig ingericht en bemand te hebben;
6. Auto’s en of andere vervoermiddelen dienen om 9.30 uur van het feestterrein verwijderd te zijn;
7. Elke deelnemer draagt er zorg voor dat het rondom zijn kraam of verkooppunt netjes en ordelijk uit ziet en ruimt beide dagen na afloop van het feest eventuele afval, papierresten e.d. rondom zijn kraam op. Tevens dient hij/zij er zorg voor te dragen dat eventuele bomen of andere beplanting niet wordt beschadigd;
8. Deelnemers dienen zich te houden aan het grondoppervlak waarop zich de kraam bevind of het afgetekende oppervlak van de toegewezen grondplaats. Uitbouw is eventueel mogelijk maar pas na goedkeuring van de organisatie;
9. Vanuit sociaal oogpunt is gebruik van alcohol en/of drugs rondom de kraam niet toegestaan;
10. De braderie tijdens de Pinksterfeesten in Nistelrode start om 10.00 tot 17.00 uur, elke deelnemer is dan ook verplicht om zijn/haar kraam of verkooppunt tot 17.00 bemand en geopend te houden;
11. De parcoursruimte welke binnen het evenementterrein beschikbaar dient te zijn voor publiek, (Politie-Brandweer-Ambulance) mag op geen enkele wijze versmald worden door enigerlei uitbouw van uw kraam, verkoopwagen of dergelijke. De brandweer c.q. politie zal waarschijnlijk vòòr en tijdens de braderie een ronde over het parcours rijden, dus let op, want in het uiterste geval zou u verwijderd kunnen worden.
12. Zaken waarin dit reglement niet voorziet, worden steeds beoordeeld en beslist door de organisatie, de organisatie is leidend.
13. Indien een deelnemer zich niet houdt aan enige bepaling van dit reglement kan de organisatie  hem het recht ontzeggen van (verdere) deelname aan het evenement waarbij deze zijn stand/grondplaats (zonodig) onmiddellijk dient te ontruimen zonder enige teruggave van inschrijfgeld;
14. Mochten er omstandigheden (denk aan rampen; weer, ongeval en dergelijke) ontstaan die leiden tot ontruiming van het feestterrein buiten de schuld van de organisatie om, dan kunt u gemaakte kosten niet verhalen op de organisatie;
15. Door ondertekening van het aanvraagformulier wordt de deelnemer geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van dit reglement;
16. Indien wenselijk geacht door de organisatie, kan op het terrein de naam op ondertekende opdrachtbevestiging met het legitimatiebewijs worden gecontroleerd.

Dit reglement is vastgesteld door de organisatie Stichting Pinksterfeesten Nistelrode
December 2022